Samples from Platesamleren #123

Platesamleren 123 side 14-1.png
Platesamleren 123 side 79-1.png
Platesamleren 123 side 26-1.png
Platesamleren 123 side 105-1.png