Samples from Platesamleren #122

Platesamleren 122 side 19-1.png
Platesamleren 122 side 72-1.png
Platesamleren 122 side 29-1.png
Platesamleren 122 side 85-1.png